top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureBouke Zoete

BIGGIE #02 l De kracht van ideeën 

Elke maand deelt iemand bij bigtrees zijn of haar expertise. Da’s super interessant voor ons, zo kunnen we leren van elkaar. Maar ook voor jou. Want na elke Biggie van de Maand delen we drie opmerkelijke learnings. Deze week: Creatief Directeur Bouke over de kracht van ideeën.“Niet wat - maar vooral hoe je iets zegt, bepaalt de impact van je boodschap.”


Learning 1: De boodschap ≠ het idee


Het is vanzelfsprekend voor wie in de reclame werkt, maar leken gaan er vaak aan voorbij: een boodschap en een idee zijn twee totaal verschillende dingen.

Een boodschap is wat je te zeggen hebt. Een idee is hoe je dat zegt. En het is dat laatste die de impact van je boodschap bepaalt.