top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

De weg naar duurzaamheid: waarom jij belangrijker bent dan gelijk welke technologische innovatie 

Binnen de duurzaamheidsbeweging woedt al jarenlang een hevig debat. Zullen technologische innovaties onze samenleving duurzamer maken? Of moeten we focussen op gedragsverandering? De coronacrisis heeft het debat definitief beslecht. Zolang wij ons gedrag niet aanpassen, leveren technologische vernieuwingen geen enkele positieve bijdrage.Drie jaar geleden - toen je op een event nog hapjes kreeg en niet thuis op een scherm zat te staren - was ik aanwezig op de algemene vergadering van de Shift, het belangrijkste Belgische duurzaamheidsnetwerk. Om de discussie op gang te trekken, vroegen de organisatoren alle aanwezigen om zich op te splitsen. Links als je denkt dat gedragsverandering het belangrijkste wapen is tegen klimaatwijziging. Rechts als je denkt dat we alle heil van technologie kunnen verwachten.


Resultaat? Door het debat op voorhand in twee kampen te verdelen, pikte elke deelnemer er telkens zorgvuldig de argumenten uit die z’n eigen stelling bevestigden. Aan tegenargumenten werd, al dan niet moedwillig, geen aandacht geschonken.