top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Is CO2 neutraal certificatie waardeloos?

In een recent rapport van The Guardian, Die Zeit en SourceMaterial, kwam aan het licht dat de koolstofcompensaties die grote ondernemingen als Disney, Shell, Gucci en anderen gebruiken, grotendeels waardeloos zijn en zelfs kunnen bijdragen aan de opwarming van de aarde.


Als klap op de vuurpijl bericht Follow the money vandaag dat het bedrijf dat deze rechten verkoopt South Pole, jarenlang wist dat ze grotendeels fictieve uitstootrechten verkocht aan honderden bedrijven.


Dat doet de vraag rijzen: is CO2