top of page
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Is CO2 neutraal certificatie waardeloos?

In een recent rapport van The Guardian, Die Zeit en SourceMaterial, kwam aan het licht dat de koolstofcompensaties die grote ondernemingen als Disney, Shell, Gucci en anderen gebruiken, grotendeels waardeloos zijn en zelfs kunnen bijdragen aan de opwarming van de aarde.


Als klap op de vuurpijl bericht Follow the money vandaag dat het bedrijf dat deze rechten verkoopt South Pole, jarenlang wist dat ze grotendeels fictieve uitstootrechten verkocht aan honderden bedrijven.


Dat doet de vraag rijzen: is CO2 compensatie wel zinvol?

Snel lezen

  • Bosaanplant als klimaatcompensatie krijgt een flinke knauw na onderzoek door the Guardian en de universiteit van Californië

  • Het grote probleem zijn slechte credits en boskap die sneller gaat dan aanplant

  • Compenseren is pas zinvol als je eerst reduceert en rapporteert

  • Benader daarom compensatie zoals een investeerder en spreid je risico

Wat is er aan de hand?

De twee hoofdrolspelers zijn Verra en South Pole. Een analyse van een significant deel van de projecten van Verra door The Gaurdian wees uit dat meer dan 90% van de kredieten voor regenwoudcompensatie waarschijnlijk "fantoomkredieten" zijn en geen echte vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vertegenwoordigen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot ernstige kritiek op bedrijven die afhankelijk zijn van compensaties als onderdeel van hun netto nul-strategieën.

Fraude op kap van het klimaat?

Slechts een handvol van Verra's regenwoudprojecten toonde volgens twee studies bewijs van ontbossingsvermindering, waarbij verdere analyse uitwees dat 94% van de kredieten geen voordeel voor het klimaat opleverden.


Bij South Pole hangt er een geur van Fraude aan hun belangrijkste project, Kariba in Zimbabwe, wankelt. Een deel van de groene claims van South Poles vooraanstaande klanten bestaat alleen op papier.

South Poule’s claim is dat het bossen beschermd die anders zouden gekapt worden. Maar dat blijkt niet te kloppen. Volgens Follow the money overschat het bedrijf de ontbossing die het zou hebben voorkomen met ongeveer een factor 14. Dat blijkt uit satellietgegevens van South Pole zelf. En, dat maakt het extra erg: South Pole wist ervan.


Nog een probleem, deze keer uit California.

Analyses via satellieten van de Universiteit in Californië onthult dat deze compensaties weinig effect hebben op het klimaat. De koolstofniveaus in 37 Californische boscompensatieprojecten namen niet meer toe dan in andere gebieden en houtbedrijven kapten nog steeds evenveel als voorheen. Deze bevindingen suggereren dat er weinig echte klimaatvoordelen zijn in het programma van de afgelopen 10 jaar.Het grote probleem in dit gebied is niet dat bossen niet helpen om koolstof op te nemen maar dat veel projecten eigendom zijn van houtkapbedrijven die bosaanplant beschouwen als excuus om meer te kappen.Moeten we dan stoppen met compensatie?

Bomen vangen koolstofdioxide op uit de lucht en gebruiken die om massa op te bouwen. Met andere woorden, ze halen echt wel CO2 uit de lucht. Maar respecteer de volgorde:
1. Meet je hele impact Breng je impact in kaart en rapporteer erover. Neem bij voorkeur de 3 scopes voor je rekening. Omdat indirecte emissies nu eenmaal ook uitstoot is en er met de biosfeer niet te onderhandelen valt


2. Rapporteer Rapporteer transparant over je impact. Dat kan in Carbon Alt Delete, een accounting tool die de richtlijnen van het IPCC volgt en je resultaten ook vastlegt in de blockchain.
3. Reduceer Veranker reductie in je processen en strategie. Bouw processen die CO2 vermijden door ze efficiënter en circulair te maken waardoor je energiebehoefte dramatisch vermindert.


Schakel over op hernieuwbare energie zodat de resterende energievraag CO2 neutraal is.4. Compenseer met impact Wees kritisch voor je compensatie-partner en blijf in gesprek. Een goedkope credit is goedkoop om een reden. Klinkt het te mooi om waar te zijn, dan is het wellicht niet waar. CO2 neutrale brandstof van Shell door boscompensatie, dat voelt toch niet goed. Spreid daarom je compensatieportfolio over verschillende projecten, van investeringen in hernieuwbaar (zodat de uitfasering van fossiel sneller gaat) over investeren in coocking stoves (zodat er minder wordt gestookt) tot, jawel, boscompensatie


Nog een goede raad: staar je niet blind op labels

Labels zijn een mooie communicatietool. Maar ze zijn het sluitstuk van impact maken, niet de motivatie om aan je impact te werken. Er bestaan impactvolle projecten zonder carbon credits maar met prachtige verhalen om te vertellen.


Goforest plant bomen met impact en focust op biodiversiteit en lokale tewerkstelling. Ze halen hun betrouwbaarheid niet uit certificaten maar uit transparantie.


Clair CO2 is een platform dat vooral lokale wil compensate bevordert door carbon damring te helpen groeien.


Conclusie: De bril waarmee je naar compensatie kijkt is essentieel voor het welslagen ervan. Wil je zo goedkoop mogelijk een label kunnen halen, dan is de kans klein dat je het klimaat vooruit helpt. Compenseren als sluitstuk van je recuctie-inspanningen en je projecten streng beoordeelt daarentegen is de beste garantie op reële impact.
 

Groei en duurzaamheid hand in hand?

Wij helpen je verder met advies op maat en actiegerichte campagnes.


 

bottom of page