top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Opinie | De vloek van het net-iets-duurzamer product 

Op 19 november sprak ik op de Biobased Business Development Day in Gent voor 100 ondernemers uit de biobased economy. Deze ondernemers zorgen ervoor dat onze economie onafhankelijker wordt van plastics uit aardolie.


Ik hield er een pleidooi voor ‘100%-producten’: 100% elektrisch in plaats van hybride, 100% composteerbaar in plaats van bio-afbreekbaar en 100% slaafvrij in plaats van wat eerlijker verdeeld.
Net-niet producten maken inert

Net-niet producten zijn producten van producenten die duurzame alternatieven wel interessant vinden, maar net niet interessant genoeg om er ook écht in te investeren. Deze net-niet producten leiden tot verwarring bij de consument en luiheid bij bedrijven.