top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation

Vragen?

Heb je een idee dat je wil bespreken?
Een project dat je wil uitvoeren?
Laat het ons weten!

Iedere onderneming kan met duurzaamheid aan de slag gaan. Soms veel meer dan initieel gedacht wordt. Op basis van onze duurzaamheidsscan inventariseren we die mogelijkheden en geven we concreet advies rond aanpak en implementatie. 

 

We analyseren hoe je als onderneming werkt of op korte termijn kan werken rond de drie belangrijkste pijlers: ‘people, planet & profit’! Met andere woorden, hoe je als onderneming rekening houdt met mensen, hun welvaart en de planeet waarop we leven.  

 

De resultaten van deze duurzaamheidsscan worden opgeleverd in een aantrekkelijk document dat niet alleen alle stakeholders zal overtuigen, maar tegelijk de basis vormt voor concrete actiepunten binnen de onderneming (een aangepaste go-to-market communicatie, rebranding, employer branding, interne communicatie…)

Duurzaamheidsscan.

Iedere onderneming kan met duurzaamheid

aan de slag gaan.

Full

Service

Advertising.

We geloven dat we met advertising de wereld kunnen redden!

Duurzaamheidsscan.

Full

Service

Advertising.

We geloven dat we met advertising de wereld kunnen redden!

Iedere onderneming kan met duurzaamheid aan de slag gaan. 

bottom of page