top of page
 • linkedin bigtrees
 • instagram bigtrees
 • facebook bigtrees

Make good things grow

Zo maken we duurzaamheid bij bigtrees groter

Bijdragen aan een positieve wereld via onze core business is onze belangrijkste bijdrage aan een duurzamere wereld. Tegelijk willen we ook de eigen, directe impact naar nul brengen.

We hebben 4 ambities

De positieve impact van onze campagnes vergroten

Naar zero environmental impact in de eigen bedrijfsvoering

Een plaats creëren waar mensen zich kunnen ontplooien

Teruggeven aan de planeet via herbebossing

De impact van onze diensten moet meetbaar positief zijn

Business should be a force for good

De keuzes die mensen maken beïnvloeden. Dat is de kracht van marketing, dat is de macht van marketeers.

Met die macht, komt verantwoordelijkheid. Tegelijk kunnen we ook duurzame keuzes makkelijker maken, door bedrijven te helpen in de transitie naar een duurzame economie. De keuzes die mensen maken, bepalen in welke wereld we leven, en welke wereld we doorgeven aan onze kinderen, en die keuze moet zo duurzaam mogelijk zijn.

Zodat onze kinderen kunnen opgroeien in steden met zuivere lucht, kunnen fietsen in veilige straten en kunnen spelen in buurten vol groen. In een wereld vol warme mensen en koele luchten. Dat is de wereld die wij willen creëren voor onze kinderen. En we weten dat u dat ook wil.

Het goeie nieuws? Als jij, met jouw bedrijf producten maakt die de lucht niet vervuilen, die de rijkdom van onze natuur bewaren, de zeeën proper houden en mensen gezond, dan wordt je niet alleen zélf gelukkiger, je klanten zullen ook meer van je houden, net zoals je aandeelhouders.

En daarom helpen wij je om je duurzame ambities om te zetten in succesvolle actie. Zo helpen we goede dingen groeien.

 • Vandaag werken we aan KPI’s om te kunnen meten of wij onze impact doelen halen.

 • We ondertekenden de Clean Creatives pledge.

 • Wij zijn nog altijd een beetje activisten: toen fridays for futere tegenwind kreeg van politici deden we een creatieve donatie per negatief artikel. Onder andere dit spandoek dat de jongeren sindsdien telkens meedroegen in hun manifestaties.

*Artwork for Fridays for Future donated by bigtrees.

Onze campagnes dragen bij aan een duurzamer toekomst, deze awards bewijzen dat

Gent en Garde

Gent en Garde won de climate action award van de VN.

Donderdag Veggiedag

Donderdag Veggiedag won de prijs voor toekomstige generaties.
Donderdag Veggiedag kreeg die prijs vanwege de bewezen impact op de vleesconsumptie.

Stad Gent

Voor Gent wonnen we de prijs van de beste SDG campagne van de VN.

Zero environmental impact

Ons doel is even moeilijk als helder. We willen liefst geen impact door onze eigen activiteiten.

Klimaat: Science based targets en CO₂ neutraal brons.

Target 2025: Zero CO₂ in (scope 1&2), scope 3 in kaart brengen

 

We hebben, samen met de brandbloxx familie waar we deel van uitmaken, een SBTI doel: -42%  op scope 1&2. We zijn dit jaar al klimaatneutraal omdat we de rest uitstoot van 3 ton compenseren via CO₂ logic. Die uitstoot hebben we berekend met behulp van onze tool Carbon Alt Delete.

Dit deden we om de uitstoot van onze verwarming en koeling energieneutraal te maken.

 • We verhuisden naar een energie-efficiënter pand

 • Onze warmtepomp voor koeling en verwarming werkt op 100% groene energie

 • Onze elektriciteit is ook 100% groen

Kortom: doel bereikt.

 

Dit deden we om onze voetafdruk van transport te verminderen.

 • Ons kantoor is vlakbij het station waardoor woon-werk en klant-verplaatsingen maximaal met openbaar vervoer kunnen

 • We beiden fietsleasing + max km vergoeding team waardoor slechts 3 teamleden een auto gebruiken

 • Een van onze twee bedrijfswagens is elektrisch auto (deze wordt rechtstreeks opgeladen met zonne energie - of met groene stroom van een coöperatieve)

 

> 85% van onze verplaatsingen zijn hierdoor ‘low carbon’.

Zero carbon ambitie 2025

We willen liever sneller gaan dan ons SBTI doel en onze CO₂ uitstoot helemaal elimineren zodat onze compensatie-kost kan verschuiven naar ‘give back’. Daarom willen we in 2025 geen directe uitstoot meer genereren.

 

We gaan onze CO₂ footprint verder afbouwen dankzij de verkoop van 1 dieselwagen (inmiddels gebeurd) en vervangen 1 dieselwagen door elektrische wagen ten laatste voor 2025.

 

In 2025 berekenen we onze scope 3 impact (CO₂ uitstoot campagnes en aankoop digitale diensten)

Zero waste

Ons kantoorleven produceert nog té veel afval. De belangrijkste zijn

 • Elektronisch afval

 • Papier

 • Ongesorteerd afval

We hebben géén nulmeting van ons afval maar namen deze maatregelen

 • We overtuigden de medebewoners van ons pand om te starten met een compost-hoop

 • We maakten onze sorteerbak leuker.

 • We kopen onze eigen cateringproducten aan bij Ohne (de verpakkingsvrije winkel)zodat we minder verpakkingsafval hebben

 • We gebruiken afwasbare containers voor afhaal

 • We gebruiken kraantjeswater en bruismaker

Ten laatste in 2025 willen we weten welke directe impact onze diensten genereren

 • Cloudopslag

 • Campaigning op social media

 • ….

Diversiteit en werkgeluk

Hoewel we een fijn team hebben, kampen we (vooral sinds corona) met enkele uitdagingen

 • Het zit niet goed genoeg met de diversiteit. We hebben wel heel fijne collega’s met verschillende achtergronden maar deze zijn allemaal Europees. Minderheidsgroeperingen zijn niet vertegenwoordigd

 • Ons team wijzigt door de herpositionering van onze organisatie. Da’s OK, maar we willen wel werken aan een betere structuur,  interne communicatie en kennisdeling voor onze teamleden. Daarom hebben we een traject opgestart met Expeditie O en de eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

Deze maatregelen namen we al

 • We stelden in het kader van Bcorps kandidatuur een werknemers handboek op dat stipuleert dat we bij bigtrees geloven in diversiteit en gelijke kansen voor iedereen, gebaseerd op talenten en vaardigheden, zonder enige vorm van discriminatie op basis van ras, religie, geslacht, afkomst, leeftijd, beperkingen, of wat dan ook. We moedigen medewerkers aan om discriminatie te melden en we nemen het serieus.

 • We werken samen met Expeditie ‘O’ in het op punt zetten van flow en het verbeteren van onze feedback loops

 • We communiceerden onze waarden die we als team samen opstelden

 • 50% van het team volgde in de voorbij 2 jaar een opleiding

Hier willen we in 2025 een beleid voor uitteken

 • Hoe we interessanter kunnen worden voor kansengroepen

 • Hoe we opleidingen structureel kunnen verankeren, zowel van mekaar als van externen.

Give back & contribute

Onze give-back inspanningen zijn gelinkt aan het creëren van meer natuur

We planten al meer dan 2000 bomen met GoForest

We steunen GoForest, een startup (waarvoor we de branding deden) en kochten ook al regelmatig bomen bij hen. Onze bomen zijn gelockt in de blockchain, je kan ze hier bekijken.

We plantten met Bos +

We steunen Bos+ met de aanplant van nieuw lokaal bos. De projectkeuze is momenteel lopende.

We ontwierpen en doneerden een bijenhotel aan de Stad Gent

Basisschool Mozaïek bouwde samen met de Dienst Milieu en Klimaat en het communicatiebureau Big Trees, een bijenhotel in de vorm van een duiventil. Een knipoog naar de duiven die hier gehouden werden in de tijd dat het Lousbergsgebouw nog een bejaardentehuis was.

We creëerden het heldenbos

Bigtrees initieerde het heldenbos samen met Bos+, Statik, Brandconnection en burgercollectief Bedankt Merci : een initiatief waarbij we bijna 30 000 bomen planten ism Bos+ ter ere van de zorgverleners. Elke provincie heeft nu een heldenbos.

bottom of page