top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Opinie | Feiten gaan het klimaat niet redden 

Valerie Trouet, één van onze vooraanstaande klimaatwetenschappers, wordt moedeloos van het gebrek aan daadkracht rond de klimaatproblematiek. Sterker nog: we lijken soms zelfs stappen achteruit te zetten. “Hoe meer feiten we aanleveren, hoe minder ambitieus de maatregelen in ons land dreigen te worden”, stelt ze.


Het is een terechte frustratie van wel meer wetenschappers: als zelfs de waarheid niet meer volstaat om mensen te overtuigen, wat dan wel? Om dingen toch in beweging te zetten, moeten we het anders aanpakken. Dit is hoe:

  1. Politici moeten we bang maken

  2. Bedrijven moeten we een duidelijk kader geven

  3. Burgers moeten we helpen
Politici moeten we bang maken

1962: we zitten in volle Koude Oorlog. De oorlogsdreiging wordt geschat op 10%. Dat is niet bijzonder veel, maar nu ook niet bijzonder weinig. De