top of page

Reduceer je carbon footprint met Bigtrees

Bigtrees biedt de expertise die uw organisatie nodig heeft om uw CO2-voetafdruk te evalueren. Wij helpen de CO2-uitstoot van uw organisatie te meten, te verminderen en de resterende uitstoot te compenseren.

SCOPE 1

Dit zijn directe emissies die ontstaan uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie. Denk dan aan emissies die voortkomen uit het bedrijfswagenpark van een organisatie of het verwarmingssysteem op hun eigen terrein.

SCOPE 2

Dit zijn indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, hitte of stoom die een organisatie aankoopt en verbruikt. Bijvoorbeeld emissies van een elektriciteitscentrale die elektriciteit levert aan het kantoorgebouw van een organisatie.

SCOPE 3

Dit zijn indirecte emissies die ontstaan ​​uit bronnen die niet eigendom zijn van of worden gecontroleerd door de organisatie, maar die wel verband houden met de activiteiten van de organisatie. Bijvoorbeeld emissies die voortkomen uit de productie van grondstoffen, het transport van goederen of het gebruik van de producten door de klant.

Scopes

Er zijn drie belangrijke scopes voor het meten van kooldioxide-emissies:

Om een idee te geven: Scope 1 & 2 zijn meestal verantwoordelijk voor 20% van een productiebedrijf, scope 3 voor 80%. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met alle drie de scopedomeinen wanneer je wilt begrijpen hoe je de CO2-voetafdruk van een organisatie kan en wil verminderen, omdat elk van hen significant kan bijdragen aan de totale emissies.

Aanpak

We berekenen je ‘carbon footprint’ (scope 1, 2 en/of 3) met Carbon+Alt+Delete, een gecertificeerde carbon accounting software die dit proces faciliteert. Via deze tool kan je als organisatie je data aanleveren en wordt de CO2-uitstoot automatisch berekend.
Onze experten, Delphine De Potter en Hannelore Standaert begeleiden je graag in dit traject van A tot Z. Met een pragmatische aanpak helpen ze je met het in kaart brengen van de gegevens door middel van scope mapping. 

Zodra alle data correct is aangeleverd, verwerken onze experten de gegevens en zorgen ze voor een verslag met de resultaten en aanbevelingen. Binnen je organisatie kan je vervolgens concrete doelstellingen opstellen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Bovendien ben je hiermee goed voorbereid op een deel van de vereisten voor het CSRD-rapport over het onderwerp klimaatverandering (ESRS E1).

Nood aan meer informatie of een demo?

Neem dan contact op met Christoph Ruys

bottom of page