top of page
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees

Airborn

Hoe stroomlijn je de communicatie van een grootschalig Europees project?

Hoe stroomlijn je de communicatie van een grootschalig Europees project dat voornamelijk bestaat uit een lappendeken van andere organisaties met elk hun eigen communicatie? Geen zorgen. Wij moesten de vraag ook twee keer lezen. Het antwoord lees je hieronder.

Om lijn te brengen in alle communicatie zetten we in op een herkenbare look & feel.

Rhedcoop werkt, via de expertise van verschillende partners, aan de ontwikkeling van een nieuw, innovatief energiemodel. Onder zo’n project zetten veel verschillende partners mee hun schouders. En dat kan soms verwarrend zijn.


Om lijn te brengen in alle communicatie zetten we in op een herkenbare look & feel: een logo en een iconenset.

Een interactieve schakel

Het logo bestaat uit twee grafische elementen. De letter ‘R’, staat voor ‘renewable, renovation, reduse, reuse en recycle’. Het is ook de beginletter van Rhedcoop. 

Om het coöperatieve en interactieve aspect van RHEDCOOP te illustreren, vormden we ‘coop’ om tot een schakel.

Herkenbare iconen

De twee grafische elementen uit het logo gebruiken we als bouwstenen voor de iconen.

We maakten ook nog een filmpje, ontwierpen banners en drukten een flyer om de nieuwe look & feel tastbaar te maken.

bottom of page