top of page
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees

Vlaamse Ouderenraad

Wij zijn Amal

Bigtrees campagne van de Vlaamse Ouderenraad wil ouderenzorg hertekenen

Met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' geeft de Vlaamse Ouderenraad de huidige en toekomstige generatie gebruikers van de ouderenzorg een megafoon. "Want zij moéten een stem krijgen in dit debat", klinkt het. 

"Ouderen willen zelf hun stem laten horen", stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Ze voelen zich op dit moment niet gehoord en hebben het gevoel dat er boven hun hoofd beslissingen genomen worden over hun eigen toekomst. Ze willen hun identiteit en 'eigen ik' behouden, ook wanneer er zorgnoden opduiken. Wij geven hen daarom een megafoon. Dit is hun campagne", klinkt het.

Ouderen voelen zich niet gehoord 

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de nood aan zorg. Soms bij onszelf, soms bij mensen die we graag zien. ‘Maar de ouderenzorg sluit de dag van vandaag onvoldoende aan bij hoe zestigplussers hun levensverhaal voor ogen hebben.’ 

Dat moet anders volgens de Vlaamse Ouderenraad. ‘De ouderenzorg moet hertekend worden. En dat moet gebeuren, samen met de mensen waar het om gaat.’ De komende 10 jaar komen er maar liefst 30 procent meer 80-plussers bij, zegt de Vlaamse Ouderenraad.

De Vlaamse Ouderenraad besloot om samen te werken met Bigtrees en lanceerde www.bepaaljeverhaal.be. Een campagne met een website als het centrale platform van de campagne. Ouderen kunnen er een vragenlijst invullen om hun eigen verwachtingen mee te geven.

"Hoe staan zij bijvoorbeeld tegenover hulp vragen aan hun kinderen, of aan hun buren? Wat denken ze van zorgrobots en andere zorgtechnologie in hun leven? En er wordt veel gesproken over co-housen met generatiegenoten, maar hoe kijken zij daar zelf naar?" De campagnewebsite bevat bovendien een ideeënmuur waar ouderen zelf heel concrete voorstellen kunnen doen die de verandering in gang kunnen zetten.

De campagne heeft z’n start alvast niet gemist. Op dag één waren er al meer dan duizend ideeën opgetekend.

 

Bron. Vlaamse Ouderenraad/Bigtrees/Zorgnet Icuro

De Vlaamse Ouderenraad besloot om samen te werken met Bigtrees en lanceerde www.bepaaljeverhaal.be. Een campagne met een website als het centrale platform van de campagne. Ouderen kunnen er een vragenlijst invullen om hun eigen verwachtingen mee te geven.

bottom of page