top of page
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees

Bij Bigtrees helpen we ook graag bedrijven die nog niet volledig duurzaam zijn om een groenere koers te varen. Dat doen we bijvoorbeeld via een duurzaamheidsscan, gevolgd door strategisch advies. Voor Culinor Food Group, de marktleider in kant-en-klare maaltijden in de Benelux, hebben we hun duurzaamheidsverslag geëvalueerd, aangepast aan de CSRD vereisten en vormgegeven! Voor Culinor Food Group, de marktleider in kant-en-klare maaltijden in de Benelux, hebben we hun duurzaamheidsverslag geüpdatet.

Culinor

duurzaamheidsverslag

Culinor is al enkele jaren bezig met het bevorderen van duurzaamheid, zowel in haar producten, op vlak van milieu, als op sociaal vlak.

  • Product: Zo zijn ze actief bezig met vergroten van het aandeel vegetarische en veganistische producten, het verminderen van voedselverspilling, en het bevorderen van duurzame praktijken in hun toeleveringsketen. 
     

  • Milieu: Daarnaast hebben ze vooruitgang geboekt in energie-efficiëntie, het verminderen van broeikasgasemissies en het beperken van waterverbruik. 
     

  • Sociaal: Bij Culinor staat een boeiende, veilige en gezonde werkomgeving hoog in het vaandel, met een divers personeelsbestand, kansen voor opleiding en duidelijk veiligheidsbeleid om ervoor te zorgen dat iedereen zich er goed voelt.

Het vorige duurzaamheidsverslag van Culinor dateert uit 2020 en diende als een solide basis voor het huidige verslag. We hebben een grondige evaluatie van de Sustainable Development Goals (SDG's) uitgevoerd en hier SMART-doelen aan gekoppeld. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn herbekeken en de bijbehorende gegevens zijn bijgewerkt tot 2022. Bovendien is de Global Reporting Initiative (GRI) standaard geüpdatet van GRI 2016 naar GRI 2021 en systematisch geïntegreerd in het verslag. Het resultaat is een nieuw duurzaamheidsverslag dat alle kwantitatieve gegevens bevat en overzichtelijk in een nieuw jasje is vormgegeven.

Het nieuwe duurzaamheidsverslag van Culinor biedt enerzijds een transparante en geloofwaardige weergave van haar duurzaamheidsinspanningen. Anderzijds, door de duidelijke toekomstige doelstellingen te communiceren, stimuleert het betrokkenheid binnen het bedrijf en wekt het enthousiasme om actief bij te dragen. 

Op deze manier kunnen we samen impact creëren, en dat is waar het om draait.
bottom of page