top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Inzicht l Kloof tussen voornemens en gedrag 
Wist je dat 93% van de Europeanen de klimaatverandering als één van de belangrijkste problemen ooit ziet? Je kan dus wel zeggen dat er grote eensgezindheid is onder de Europese burgers. Als die burgers echter consumenten worden, dan gebeurt er iets heel vreemd. Want dezelfde burgers die bekommerd zijn om de klimaatopwarming, zorgen er ook voor dat het klimaat opwarmt. Wist je bijvoorbeeld dat de 2de snelste stijgende bron van CO₂ in de wereld, de meerverkoop van SUV's is? Er gaapt dus een kloof tussen onze goede voornemens en ons gedrag.De reden ligt in het gevecht tussen 2 breinhelften. We hebben enerzijds een traag denkend systeem, de ratio. Dit is het deel waarmee je bewust nadenkt. Hiermee neem je je voor om duurzamer te gaan leven. Daarnaast is er het snel systeem, de automatische piloot. Dit is het deel waarmee je dingen doet, zonder dat je erbij na hoeft te denken. Een voorbeeld hiervan is dus de keuze voor een auto die je een hoger veiligheidsgevoel biedt.