top of page
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees

Hoe denken we over duurzaam?

De Sustainapoll is ons jaarlijkse consumentenonderzoek. Samen met de Antwerp Management School, BPact en Indiville willen we de Belg jaarlijks bevragen over duurzaamheid. De eerste editie, de Sustainapoll 2023, leert ons dat duurzaamheid een belangrijk thema is voor de Belgen, meer nog, duurzame en sociale thema's bezetten de top vijf van alle relevante thema's. Met de editie 2024 willen we vooral nagaan hoe we deze intentie kunnen omzetten in gedrag. M.a.w. wat onze motivaties zijn om ook duurzamer te gaan aankopen. Zo kunnen merken en ondernemingen hun duurzame producten en diensten beter positioneren.

bottom of page