top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

BIGGIE #01 l Zo verander je het gedrag van mensen 

Elke maand deelt iemand bij bigtrees zijn of haar expertise. Da’s super interessant voor ons, zo kunnen we leren van elkaar. Maar ook voor jou. Want na elke Biggie van de Maand delen we drie opmerkelijke learnings. Deze week: Wannes over gedragsverandering.We moeten mensen geen geweten schoppen. We moeten hen helpen om betere keuzes te maken.


De sleutel om gedrag te veranderen is niet sensibiliseren, maar wel mensen écht helpen. En dat kan op verschillende manieren. Hieronder geven we drie technieken prijs.
 

Learning 1: De kracht van de standaardoptie

Deze techniek is bijna te simpel om waar te zijn. Eén van de makkelijkste manier