top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureSteven Vanhecke

DAY ONE: Dit zijn de problemen die jullie ons stuurden 

We vroegen om problemen? Wel, we kregen problemen. Uit de volgende briefings kiezen we binnenkort één probleem dat we tijdens DAY ONE willen aanpakken.


Een overzicht in willekeurige volgorde:
Greenpeace: “Hoe verklein je onze veel te grote veestapel?"