top of page
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
  • Writer's pictureSteven Vanhecke

DAY ONE: Dit zijn de problemen die jullie ons stuurden 

We vroegen om problemen? Wel, we kregen problemen. Uit de volgende briefings kiezen we binnenkort één probleem dat we tijdens DAY ONE willen aanpakken.


Een overzicht in willekeurige volgorde:
Greenpeace: “Hoe verklein je onze veel te grote veestapel?"Het probleem: Onze gigantische veestapel veroorzaakt jaarlijks een enorme berg... stront. Die stront belandt in het water en de grond en dat vervuilt ons milieu.

De uitdaging: Weinig mensen zijn zich bewust van dit probleem. De Vlaamse Regering verliest zich in details, maar onderneemt geen actie.

De opdracht: Hoe maken we meer mensen bewust van dit probleem, zodat de druk om actie te ondernemen groeit?


Greenpeace is een milieuorganisatie die zich richt op het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van diversiteit.

De Zuidpoort: “Hoe verander je de perceptie rond mensen in armoede?”
Het probleem: Over mensen in armoede wordt vaak beweerd: “Het is hun eigen schuld”. Of nog: “Mij overkomt het niet”.

De uitdaging: Van die vooroordelen is weinig aan. Mensen in armoede kiezen daar niet voor. Het zijn de structuren die armoede in stand houden.
De opdracht: Hoe overtuig je Gentenaren dat mensen in armoede daar niet voor kiezen? Dat ze hulp nodig hebben om de cirkel te doorbreken?


De Zuidpoort is een Gentse organisatie die gelooft in de kracht van ontmoeting om de solidariteit met armen te verhogen.
Greenpeace: “Hoe help je pendelaars pleiten voor beter openbaar vervoer?”

Het probleem: Verplaatsingen zijn goed (of eigenlijk: slecht) voor 2 ton CO2 per jaar. We rijden te veel met de auto en nemen te vaak het vliegtuig.

De uitdaging: Greenpeace wil dat er beter openbaar vervoer komt in België: betrouwbaar, stipt, en alle vervoersmiddelen op elkaar afgestemd.De opdracht: Hoe zetten we een wervende campagne op poten die de openbaar vervoer-pendelaars activeert om druk te zetten op de regering en NMBS?

Greenpeace is een milieuorganisatie die zich richt op het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van diversiteit.

Enchanté: “Hoe overtuig je bedrijven om meer in te zetten op sociaal ondernemerschap?”

Het probleem: Voor kwetsbare doelgroepen is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sociale activiteiten.

De uitdaging: Enchanté vzw zet in op sociaal ondernemerschap en maakt handelszaken zo toegankelijker. Maar: onze werking is erg afhankelijk van subsidies en sponsoring.De opdracht: Hoe kunnen we actieve partner worden van bedrijven om zo sociaal ondernemerschap te stimuleren van binnenuit?

Enchanté is een organisatie die mensen dichter bij elkaar wil brengen door handelszaken toegankelijker te maken voor kwetsbare doelgroepen.

Rikolto: “Hoe maak je van duurzame voeding het nieuwe normaal?”


Het probleem: Burgers willen wel duurzame voeding kopen, alleen brengen ze die intentie niet altijd in de praktijk. Het aanbod duurzame voeding is te schaars of te duur.

De uitdaging: Supermarkten leggen de bal in het kamp van de consument: ‘als hun consumptiegedrag verandert, veranderen wij ons aanbod’. Consumenten wachten tot supermarkten het initiatief nemen. Gevolg: er gebeurt niets.


De opdracht: Hoe kunnen consumenten supermarkten overtuigen om duurzame voeding mainstream te maken?


Rikolto is de nieuwe naam van Vredeseilanden. Rikolto verzamelt en promoot ideeën om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Co-Searching: “Hoe help je vijftigplussers aan een job?”
Het probleem: Voor werkzoekende vijftigplussers, mensen met een arbeidshandicap of werkzoekenden die langdurig ziek zijn is het moeilijk om een geschikte job te vinden.

De uitdaging: Er zijn enorm veel vooroordelen over deze doelgroepen. Daar is vaak weinig van aan, maar het beknot wel hun kansen op de arbeidsmarkt.De opdracht: Hoe kunnen we deze vooroordelen uit de wereld helpen, zodat deze mensen makkelijker een job vinden?

Co-Searching brengt werkzoekenden bijeen om elkaar te ondersteunen in de zoektocht naar een job.

Zomer Zonder Vliegen: “Hoe overtuig je vakantiegangers om niet te vliegen?”
Het probleem: We vliegen te veel. En da’s niet goed voor het milieu. Uitgedrukt in CO2-uitstoot, staat vliegen van alle vakantie-vervoersmiddelen met stip op één.

De uitdaging: We willen mensen overtuigen van alternatieven iets dichter bij huis. Bestemmingen die bereikbaar zijn met de trein, de bus, de boot, te voet of met de fiets.De opdracht: Hoe promoten we nabije vakantiebestemmingen, zodat vliegen overbodig wordt en het draagvlak voor beter (inter-)nationaal openbaar vervoer vergroot?


Zomer Zonder Vliegen is een campagne die een groter bewustzijn wil creëren over de impact van vliegreizen en je wil uitdagen de alternatieven te herontdekken.

B.right: “Hoe maak je fair fashion mainstream?”
Het probleem: De huidige mode-industrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld, verantwoordelijk voor 8-10% van de broeikasgasuitstoot en 20% van het afvalwater.

De uitdaging: Sustainable fashion is een goed en duurzaam een alternatief, maar het "mainstream" publiek is nog niet mee.De opdracht: Hoe kunnen we een breed publiek overtuigen om duurzame kleren te kopen?

B.right is een sustainable fashion inspirator die bewuste mensen helpt in hun zoektocht naar duurzame kleren zodat ze zin krijgen om die te kopen.

Low Impact Man: “Hoe betrek je een breder publiek bij activiteiten over transitie?”


Het probleem: Er zijn heel veel interessante activiteiten rond actieve hoop, innerlijke transitie en duurzaamheid maar er komen altijd dezelfde mensen op af.

De uitdaging: Op de een of andere manier zijn het voornamelijk blanke vrouwen die in die onderwerpen geïnteresseerd lijken te zijn.

De opdracht: Hoe zorgen we dat er ook mannen en mensen met een migratieachtergrond op activiteiten over transitie afkomen?Steven Vromman is een Belgisch milieuactivist, die bekendheid verwierf met het programma Low Impact Man op Canvas.

 

DAY ONE?

Op zaterdag 21 maart willen we een probleem de wereld uit helpen tijdens de allereerste editie van DAY ONE. Om in ons opzet te slagen, halen we nationale en internationale top-experts uit de gedragseconomie, sociale economie, voeding, technologie, … naar Gent.

We vroegen ngo’s, vzw’s en bedrijven om een maatschappelijk of ecologisch probleem te delen.Nieuwsgierig welk probleem we aanpakken en met welke oplossing we op de proppen komen? Hou onze Facebook en Instagram dan goed in het oog!


Comments


bottom of page