top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

De availability bias


Die man die werd aangevallen door een wolf (of niet).Een man in Maaseik vertelde de pers dat hij in de hand gebeten was door een wolf en dat zijn hond hem verdedigd had. Onmiddellijk werd er een onderzoek ingesteld door specialisten.


Conclusie: het was geen wolf.

De man had 2 kleine beetsporen in de hand. Als een wolf in je hand bijt, ben je je hand kwijt. Meer nog, er is geen enkel incident tussen wolf en mens geweest en zal er ook niet komen.


Maar dat wil de burgemeester niet bevestigd hebben. Hij verklaarde dat hij tòch bezorgd is en niet zeker is of het tòch geen wolf was. En hij is bezorgd voor zijn inwoners. Aan het verhaal van een burger twijfel je niet zomaar.