top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Week van het Bos


 

Vanaf 10 oktober is het is week van het Bos. Een perfect moment om te vertellen waarom wij bigtrees heten.Week van het Bos


20 jaar geleden was onze oprichter Wannes, samen met zijn beste vriend aan het wandelen in het nationaal park Sönfjellet in Zweden. Daar las hij het boek Cradle to Cradle, renew the way we make things van McDonough en Braungart.


In het boek wordt de kersenboom gebruikt als metafoor voor hoe onze economie moet functioneren. Het basale doel van mensen is om nakomelingen te maken en die te voeden zodat ze kunnen groeien. Sinds de industriële revolutie doen we dat door de natuur te misbruiken. We roven haar grondstoffen en dumpen gevaarlijk afval terug. We verbranden voedingsstoffen en pompen de lucht vol CO2. Met catastrofale gevolgen voor de planeet en voor onszelf.