top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Dure energieprijzen


 

Zijn de hoge energieprijzen de perfecte reclame voor meer isolatie? Of is er meer nodig?
dure energieprijzen


“Lage energieprijzen zijn een voorbode van hoge energieprijzen.” Het is een opvallend citaat van historisch econoom Erik Buyst van de KU Leuven op Radio 1.