top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

H&M en Decathlon beloven hun duurzaamheidsclaims aan te passen.

En toen sneeuwde Patagonia even nòg belangrijker nieuws over.


Vorige week probeerde élke marketeer en ondernemen om ter dichtst bij Yvon Chouinard te staan. Je hebt minsten een pet of een jas van Patagonia en bonuspunten voor wie hem al eens ontmoette. Ik beken, ook ik dweep van tijd tot tijd met het merk en de man. Altijd fijn om ook eens een oude blanke man als rolpatroon te kunnen noemen.


Maar mijn interesse ging uit naar een ander nieuwsbericht:

H&M en Decathlon beloven hun duurzaamheidsclaims aan te passen.