top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Inzicht l Hoe een virus onze kijk op gedragsverandering verandert



 

Het is nu bijna een maand geleden dat de Belgische regering drastische maatregelen trof om de uitbraak van het Coronavirus in te perken. Wat mij daarbij vooral opviel? Hoe snel de Belgische bevolking (en bij uitbreiding de rest van de wereld) haar gedrag aanpaste. En dat bijna zonder tegenstribbelen.




De aard van de maatregelen, de snelheid waarmee ze werden ingevoerd en de ingrijpende gevolgen die ze hebben op onze levens, zetten een hoop klassieke denkbeelden over klimaat en gedragsverandering op hun kop.