top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Inzicht l Tijd om purpose marketing opnieuw uit te vinden 

Net als veel bedrijven, zetten ook meer en meer reclamebureaus in op purpose marketing. Ze spannen zich extra in om werk te maken van een betere wereld. Maar: hoe kunnen we zeker zijn dat ze zich buigen over de échte purpose, namelijk een betere wereld? Hieronder lees je over de verschillende soorten purpose marketing en waarom het dringend tijd wordt voor post-purpose marketing.
 

Purpose marketing: creativiteit als wapen voor een betere wereld

Colombia, 2010. In het conflict tussen de FARC en het leger zijn net 220.000 mensen gestorven. Ter vergelijking: dat zijn er evenveel als de huidige oversterfte door corona wereldwijd. De overheid wringt zich in bochten opdat de paramilitairen de wapens neer zouden leggen. Zonder resultaat. Tot op kerst het ongelooflijke gebeurt: 331 guerrillero's geven de strijd op. Zomaar. Schijnbaar uit het niets.


Was de strijd van de FARC uitzichtloos geworden? Keerde de regering een som uit per teruggekeerde strijder? Niets van dat alles. Achter het staakt-het-vuren schuilde het werk van een reclamebureau. Met helikopters dropten de creatieven van MullenLowe duizenden LED-lampjes in de jungle. Deze lampjes waren voorzien van bewegingssensoren. Telkens een guerrillero voorbij liep, lichtte dezelfde boodschap op: ‘Als kerst naar de jungle kan komen, dan kan jij ook naar huis komen. Leg de wapens neer. Met kerst is alles mogelijk.’