top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureSteven Vanhecke

Nieuws l Welkom Kluwer Opleidingen! 

Kluwer Opleidingen verandert van naam en wordt binnenkort NCOI Learning. Om die naamsverandering in goede banen te leiden, ging het opleidingscentrum op zoek naar een communicatiepartner. Wij kwamen als winnaar uit de bus.

Begin dit jaar werd Kluwer Opleidingen overgenomen door de Nederlandse NCOI Groep. Deze groep bestaat in Nederland al 25 jaar en heeft daar een heel herkenbare identiteit. Maar: die is natuurlijk niet zomaar over te hevelen naar de Belgische situatie.