top of page
Open Site Navigation
  • linkedin bigtrees
  • instagram bigtrees
  • facebook bigtrees
Open Site Navigation
  • Writer's pictureWannes Van Giel

Patagonia volgde het voorbeeld van De Efteling

Op donderdag 16 september stond het internet bol van de

steunbetuigingen aan Yvon Chouinard. Die bracht het eigenaarschap van zijn extreem succesvol bedrijf Patagonia onder in een stichting waardoor alle toekomstige winsten, rechtstreeks naar het beschermen van de planeet gaan.
Die move is extreem bewonderenswaardig en pas in de missie van Patagonia: We are in business to protect out home planet.